O Autorze

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Działa na rzecz społeczeństwa wolnego od uprzedzeń, szanującego innych, stojącego na straży godności drugiego człowieka.